Marka Tecavüzü Nedir

Marka Tecavüzü Nedir

Marka İhlali

Ticari bir işletmeye ait mal ve ürünün pazarda daha iyi bir yer edinmesi için marka haline gelmesi gerekir. Marka ürün ya da hizmeti, benzerlerinden ayırmaya yarayan işaretler bütünüdür. Rakam, ambalaj, harf... gibi ayırt edici unsurlar marka olarak tescil edildiğinde söz konusu ürün ya da hizmetin o işletmeye ait olduğu yasal olarak kabul edilir. Marka ihlali ise söz konusu markanın isminden, bilinirliğinden faydalanmaktır. Markanın taklit edilmesi en çok rastlanan ihlal şeklidir ve marka sahibinin hak kaybına uğramasına neden olur. İhlal ve tecavüz tespit edildiğinde marka avukatı aracılığı ile dava açılmalı, markanın üçüncü kişilerce kullanılmasına engel olunmalıdır.

Marka Tecavüz Davaları

Marka tecavüzüne giren durumlar Sınai Mülkiyet Kanunu’nda belirtilmiştir. Buna göre, marka sahibinin izni olmadan tescil edilen bir markaya ait işaretlerin aynı tescil kapsamına giren mal ve hizmetlerde kullanılması, tescilli markaya ait işaretin yanıltıcı şekilde benzer ürün ve hizmetlerde kullanılması, tescilli markaya ait işaretin markanın itibarını zedeleyecek şekilde kullanılması, marka sahibinin izni olmaksızın, markayı ya da benzerini kullanmak, marka sahibinin izni ile verilmiş hakları marka sahibinden izin almadan genişletmek, markadan doğan hakları üçüncü kişelere devretmek... marka ihlali ve tecavüzüne girer. Böyle bir ihlalin tespit edilmesi halinde ozdogruhukuk.com iletişime geçilirek marka avukatı ile görüşülmeli, hak kayıplarını önlemek amacı ile yasal süreç başlatılmalıdır.