Karaciğerde Kitle

Karaciğerde Kitle

Karaciğer Kitlelerinde Belirtiler

Karaciğer, kendini yenileme gücüne sahip olan organlardan biridir. Bununla beraber karaciğerde iyi huylu kitle ya da kötü huylu tümörlere rastlanabilir. Ancak karaciğerde birincil tümörlere nadiren rastlanırken metastazla gelişen tümörlere çok sık rastlanmaktadır. Detaylı bilgi için  href=" target="_blank"> sayfasını inceleyebilirsiniz. Karaciğerde kitle genellikle iyi huyludur. Metastazla diğer organlarda görülen kanserlerin sıçraması nedeniyle oluşan karaciğer kanserleri görülüyor olsa da karaciğerin kendi kanseri de göz ardı edilemeyecek düzeyde görülmektedir. Karaciğerde kitle kronik hepatit B ve C hastalarında, ileri seviyede karaciğer yağlanması bulunan kişilerde, sirozu olan hastalar da yüksek risk altında bulunan grubun içinde yer almaktadırlar.

Karaciğer Kitlelerinde Tanı Nasıl Konur?

Karaciğerde kitle herhangi bir belirti ve bulgu göstermezler. Başka nedenlerden dolayı yapılan görüntüleme işlemlerinde tesadüfen ortaya çıkarlar. Karaciğer kitlelerinde görülen belirtiler şu şekilde sıralanabilir.

  • Bulantı-kusma
  • Kilo Kaybı
  • Karın ağrısı
  • Karında şişlik
  • Halsizlik
  • Sarılık ve ateş görülebilir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi karaciğer kitlelerinin büyük bir kısmı tesadüfen yapılan tetkikler sırasında saptanır. Kanser açısından şüphe duyulan vakalarda hastaya biyopsi yapılarak tanı kesinleştirilebilir. Karaciğerde kitle genel olarak iyi huylu olduğundan herhangi bir cerrahi müdahale yapılmaz. İyi huylu kitleler genellikle takip edilip izlenir. Eğer kitle kötü huylu bir tümörse o takdirde cerrahi müdahale yapılması düşünülebilir. Hasta ve karaciğer fonksiyonları uygunsa kitle çıkarılabilir ya da hasta ve karaciğer fonksiyonları kitle çıkarmaya uygun değilse karaciğer nakli uygulanabilir. Cerrahi tedaviye ek olarak kemoterapi, radyo terapi, akıllı ilaç gibi sistemik tedaviler de planlanabilir. Bunların yanı sıra tedavi planının içine immüno terapi, kitlenin ısı, soğuk alkol enjeksiyonu, kemoterapötik ilaç ya da radyoaktif küreler ile bölgesel olarak yok edilmesi gibi tedaviler de eklenebilir.