Hematüri Nedir Ve Hematüri Neden Olur?

Hematüri Nedir Ve Hematüri Neden Olur?

Hematüri idrarda kan görülme rahatsızlığı olarak bilinmektedir. İdrarda kan görülmesinin birçok nedeni bulunmaktadır. İdrarda kan görüldüğünde mutlaka hemen uzman bir üroloğa gitmek ve idrardaki kanın nedenini öğrenmek gerekir. Zira idrarda kan bazı kişilerde dikkate alınması gereken rahatsızlıklardan da oluşabilmektedir. Normal sayılan idrar rengi, berrak ve saman sarısı rengindedir. Bu renk, kanımızda bulunan ürobilinojen ismindeki maddeden dolayıdır. Ürobilinojen, kırmızı kan hücrelerinin yıkılması ile birlikte ortaya çıkan bir madde olarak vücudumuzda bulunmaktadır. İdrarın rengi bazı hastalıklardan ve bazen de fizyolojik nedenlerden dolayı koyulaşabilmektedir.

Fizyolojik Renk Değişimi İdrarda Niçin Olur?


Gün boyunca suyun az tüketilmesi, bazı vitamin haplarının kullanılması, sebzelerden pancar ve meyvelerden böğürtlen kırmızı, havuç ile yüksek dozda C vitamini almak ise idrarın turuncu renge boyanmasına neden olurlar. İdrar yollarında taş, kum, yahut idrar yollarında görülmesi muhtemel bir enfeksiyon, bulanık renkte idrar neden olur. Öncelikli olarak böbrek ve idrar yolları olmak üzere karaciğer hastalıkları, kan hastalıkları ve metabolizma hastalıklarında da idrarın renginin koyulaşmasına neden olur.

Hematüri Ne Demektir?


Tıp dilinde hematüri olarak görülen rahatsızlık aslında idrarda kan görülmesi anlamına gelmektedir. idrarda kanın iki çeşit görülme olasılığı bulunmaktadır. Birincisi mikroskobik hematüridir. Mikroskopik hematüri gözle görülmeyen sadece mikroskop ile görülebilen hematüridir. Diğer hametüri çeşidi ise gözle görülebilen kanamalardır. Hematüri yani idrarda kan görülme rahatsızlığı dipstik test çubukları ile teşhis edilebilmektedir. Dipstikler idrarda 1-2 eritrosit varlığına dahi duyarlıdırlar. Dipstik ile alınan sonuçlar pozitif ise idrarın mikroskopik olarak tetkik altına alınması gerekir. Mikroskobik olarak yapılan taramalarda idrarda 0-3 içinde bulunan eritrosit sayısı görülmesi normaldir. Fakat üçün üzerinde olan değerler hematüri olarak kabul edilmelidir. Hiçbir belirti göstermeyen böbrek taşları mikroskopik hematüriye neden olabilirler. Bu değerin çok üzerinde çıkan sonuçlarda ise idrar üzerinde başka tetkiklerin de yapılması ve kan tahlillerinin de yapılması gerekmektedir. Bayanlarda menstruasyon ile beraber görülen hematüriye periyodik hematüri ismi verilmektedir. Bu tür hematüri sıklıkla endometriozis ismi verilen bir hastalık ile birlikte görülür. Hematüriye yol açan hastalıklar birkaç sebepte incelenebilir. Bu hastalıklar bakteri ve virüs enfeksiyonları, böbrek taşları, üriner sistem travmaları, polikistik böbrek, nefrit, kan hastalıkları, ilaçların toksik etkilerinin idrarda görülmesi ve üriner sistemde oluşmuş tümörler önde gelen hematüri nedenleri olarak sayılabilir. Travmatik hematüri ise hiçbir nedene bağlı olmadan geçici olarak hematüri olup her yaştan kesimde sık olarak görülmektedir. Çok defa idrardan hemen önce bir travma veya ağır yapılan egzersiz bu hematüriyi oluşturabilir. Yüzme, tenis, koşu gibi çok hareket ile yapılan spor dallarında en sık travmatik hematüriye rastlanabilir. Eğer hematüri kişide yeni ortaya çıkmış ise tahlil diğer zamanlara yayılarak tekrardan yapılmalı idrar tahlili kesinlikle bir kere ile sınırlı bırakılmamalıdır.