Veraset İntikal İşlemleri

Veraset İntikal İşlemleri

Miras Hukuku kapsamında ölen kişinin mal varlığının, borçlarının ve alacaklarının yasal mirasçıları tarafından paylaşılabilmesi için bazı işlemlerin yapılması gerekir. Veraset intikali mirasın paylaşılmasına yönelik yapılması gereken işlemlerdir. Miras Hukuku kapsamında yapmanız gereken işlemler hakkında internet sayfaları üzerindeki ilgili online hukuk sayfalarını ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.

Veraset İntikali Nedir?

Veraset intikali, miras kalan malvarlığının tapuda mirasçılara intikal etmesi için yapılan işlemlerdir. Miras bırakanın ölümünü takiben veraset intikali çıkarılması gerekir. Bunun için yasal mirasçılardan birisi vergi dairesine kadar olan tüm işlemleri yürütebilir.

Veraset İntikali için Yapılacak İşlemler

Veraset intikali için ilk olarak ölen kişinin nüfustan düşürülmesi gerekir. Bunun için ölümden sonra 10 gün içinde ilçe nüfus müdürlüğüne ölüm tutanağı ile birlikte nüfus cüzdanının teslim edilmesi gerekir. Ölümden sonra mirasçıların mirasçı olduklarını belgelemeleri gerekir. Bunun için veraset ilamı çıkarılması gerekir. Bunun için mirasçılardan birinin kimliği ile Sulh Hukuk Mahkemesi veya notere başvurarak mirasçılık belgesi alması gerekir. Veraset belgesi alındıktan sonra Vergi Usul Kanunu gereğince vergi dairesine gidilmesi ve veraset beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Bu bildirimin en geç bir ay içinde yapılması gerekir. Ancak Vergi Usul Kanunu kapsamında bu süre 3 ay daha uzatılabilmektedir. Vergi Usul Kanunu kapsamında ölen kişinin mirasçıları en geç 4 ay içinde ölümü vergi dairesine veraset beyannamesi vererek bildirmek zorundadır. Vergi dairesinde ilişik kesmek için veraset ilamı, gayrimenkul emlak beyanı, ölüm kağıdı ve vergi dairesinde doldurulacak beyanname gerekir. Veraset intikalinde ölen kişiye ait tüm gayrimenkuller, menkuller ve servet unsuru olan diğer şeyler -banka hesabındaki para, araç, hisse senedi vb. beyan edilmelidir. Veraset intikal beyanı tek seferde yapılabileceği gibi her mal için ayrı ayrı da yapılabilir. Bunun sonucunda başvuru yapan mirasçıya devlet dairelerinde kullanılmak üzere bir belge verilecektir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra intikal eden malvarlığının mirasçılara devri için ilgili kurumlara başvurulur. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak ve merak ettiklerinizi öğrenmek için online hukuk sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.