Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku Nedir?

Şirketler hukuku, ticaret hukuku içerisinde bulunan ve ticari şirketlerin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, tip değiştirmesi, devredilmesi ve tasfiyesi gibi konulara dair normları kapsayan ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen hukuk dalıdır. Tüm bu süreçlerle ilgilenmesi bakımından şirketler hukuku, son derece kapsamlı bir hukuk alanıdır. İnsanların ticari hayatlarında yaşadıkları sorunları bertaraf etmesi nedeniyle mühim bir görev üstlenen şirketler hukuku, tarafların anlaşmazlıklarını çözme konusunda kritik işleyiş sağlar. Kar etme konusunda, kıymetli evraklar hızlı araçlar olarak değerlendirilir. İşte kıymetli evraklara ilişkin tüm hukuki meseleler şirketler hukuku bağlamında ele alınır. Şirketler hukuku ile ilgili detaylı bilgi, https://www.solmazlaw.com/project/ticaret-ve-sirketler-hukuku/ web sitesinden alınabilir.

Şirketler Hukuku Neleri Kapsar?

Şirket, iki ya da daha fazla kişinin mallarını ve emeklerini ortak bir maksada ulaşmak üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir. Türk Ticaret Kanunu kapsamında şirketleri oluşturan 4 temel unsur düzenlenmiş olup bu unsurlar şunlardır:

  • Sözleşme Unsuru
  • Şahıs Unsuru
  • Sermaye Unsuru
  • Affectio Societatis Unsurudur.

Şirketler hukuku bünyesindeki hukuki gelişmelerin, ticaretin var olan geldiği zamandan bu yana insanlık tarihinde mevcut olduğu ve bundan sonra da aynı şekilde varlığını sürdüreceği ortadadır. Tüzel kişiliğe haiz ticari şirketlerin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yayılmasıyla birlikte şirketler hukukuna ihtiyaç hasıl olmuştur. Ekonomik faaliyet içerisinde oldukça büyük öneme sahip olan ticaretin tasarladığı ve düzenlediği hukuk alanı şirketler ve ticaret hukuku olarak adlandırılmaktadır. Ekonominin ülkenin tümünü ilgilendirmesi ve yaşama şeklini belirlemesi nedenleriyle ticarete ilişkin hususlar yasal olarak düzenlenmektedir. Şirketler hukuku, birçok hususu kapsamaktadır. Kapsadığı bu hususların başında, kıymetli evraklar gelir. Kıymetli evraklar; çek, poliçe ve bono olarak çeşitlere ayrılır. Ticari faaliyetlerin tümünde kar etmek amaçlanır.