İflas ve İflas Erteleme Davaları

İflas ve İflas Erteleme Davaları

Ticari Hukuk Davaları Nelerdir

Ticaret hukuku, ticari ilişkilerin kanunlara uygun şekilde yürütülmesini sağlayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı ticari yaşamın güven içinde gelişmesini ve sürdürülmesini sağlamak için oluşturulmuştur. İlk Çağ’dan Modern Çağ’a kadar gelişimini sürdüren ticaret hukuku günümüzde hem Anayasa ile hem de uluslararası sözleşmelerle gelişimini devam ettirmektedir. Ticari ilişkilerde yaşanan pürüzler, uyuşmazlıklar, haksızlıklar açılacak olan ticaret hukuku davaları ile yasalara uygun şekilde giderilir. Ticaret hukuku kapsamında yaşadığınız ticari sorunlarınızı gidermek ve bu konuda hukuki yardım almak için https://www.latifcembaran.com/ticaret-hukuku-avukati.html ile iletişim kurabilirsiniz.

İflas Erteleme Davası Nedir

Ticaret hukuku kapsamında yaşanan sorunları gidermek için dava açmak gerekir. Bu davaları şu şekilde sıralamak mümkündür: iflas ve iflas erteleme davaları, marka ve patent başvurusu davaları, şirkete ait alacak davaları, haksız rekabet davaları, vergi hukukundan ortaya çıkan davalar, ticaret unvanına yönelik tecavüz ve bu tecavüzün önlenmesine yönelik davalar, tüketici hukukundan doğan davalar. Borca batık durumdaki bir işletmenin veya kooperatifin iflasının belirli şartlara bağlı olarak ertelenmesi için açılan davalara iflas erteleme davası denir. İflas ertelemesi en çok bir yıl için verilir. Bu süre sonunda iflası gerektiren durum ortadan kalkmışsa ve işletme ticari faaliyetlerine devam edecek duruma gelmişse iflas kaldırılır, eğer herhangi bir iyileşme gerçekleşmemişse işletmenin veya kooperatifin iflasına mahkeme tarafından karar verilir. İflas ertelenmesi için bazı şartların yerine gelmiş olması gerekir. Bunların başlıcaları şunlardır: bir anonim ve limited şirket bulunması, bu şirketin batık durumda olması, şirketin borca batık durumda olduğunun mahkemeye ilgili kişilerce bildirilmiş olması, borca batıklık durumunun mahkemece tespit edilmiş olması, iyileştirme projesinin mahkemeye sunulmuş ve mahkemece inandırıcı bulunmuş olması, iflasın ertelenmesi talebi ilan edilmiş olmalıdır. Gerekli şartların sağlanması halinde mahkeme kararı ile işletmenin iflası ertelenebilir. Bu durumda iyileştirme projesi ile işletmenin borç batağından çıkarılması gerekir. Bu süreci başarı ile tamamlayan işletmeler ticari faaliyetlerine yeniden başlayabilirler. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için www.latifcembaran.com sayfayı ziyaret edebilirsiniz.