İCRA VE İFLAS HUKUKU DAVALARI NEDEN AÇILIR?

İCRA VE İFLAS HUKUKU DAVALARI NEDEN AÇILIR?

İcra ve İflas Hukuku Kapsamında Sorulan Sorular

Alacak verecek meseleler ile ilgili olan konularda açabileceğiniz davalar, icra ve iflas hukuku kapsamına girer. Hakkınızı hukuki yoldan aramanı için kategorik bazda hizmetler bulunur. Bu hizmetler arasında rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip ile cüzi icra, kiralanan taşınmazların tahliyesi yolu ile takip, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip, abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takip, genel haciz yolu ile takip gibi seçenekler bulunur. Bu hizmetlerin her biri, belirli bir konuyu atfeder. Bu nedenle hukuk arayışınızda en doğru seçeneği tercih etmek için hukuk bürolarını tercih edebilirsiniz. Danışmanlığın konusu içerisine giren sıkça sorulan sorularınız için https://www.latifcembaran.com/icra-ve-iflas-avukati.html gibi siteleri tercih edebilirsiniz.

İcra ve İflas Hukuku Kapsamında Alacakların Tahsili

İcra ve iflas konularında davalı ve davacı da olabilirsiniz. Bu konuda en sık karşılaşılan sorular vardır. Örneğin; hacze maruz kalan bir kimse, eşyalarını daha sonra geri alıp alamayacağını merak eder. Eşyalarınızın bulunduğu depo, icra masrafları ve icra takibine sebep olan borcun ödenmesi durumunda eşyaların geri alınması mümkündür. Elinizde bir arkadaşınıza verdiğiniz borçtan dolayı çek veya senet varsa bu durum icra ve iflas hukuku kapsamına girer. Eğer alacağınızı hızlı bir şekilde elde etmek istiyorsanız mahkemeye başvurarak ihtiyati haciz kararı çıkarttırabilirsiniz. Tahsilatlarınızı kolaylaştırmak için yapacağınız bu işlem, maksimum bir hafta içerisinde karara bağlanır. Bu sayede borç verdiğiniz kişinin malvarlığını rahatlıkla araştırabilirsiniz. Bu ve bunun gibi birçok konuda alacağınız hukuki destekler, sizin doğru adımlarla haklarınızı elde etmenize olanak sağlayacaktır. Bunun için hukuk büroları arasında mekik dokumak zorunda değilsiniz. İşlemlerinizi online olarak gerçekleştirerek uçtan uca çözümler elde edebilirsiniz.