Ceza Avukatı Nedir?

Ceza Avukatı Nedir?

Ceza Avukatı Duruşmalarda Sanık Yerine Beyanda Bulunur Mu?

Ceza avukatı, mesleki faaliyetlerinin tümünü ya da büyük bir kısmını ceza hukuku alanında gerçekleştiren avukatlara verilen isimdir. Türkiye’de avukatlık mesleğinde yasal bir branşlaşma yoktur. Bu nedenle ceza avukatı şeklinde bir tanımlama da bulunmaz. Halk arasında ceza davaları ile ilgilenen avukatlar ceza avukatı olarak isimlendirilir. Bazen de ağır ceza avukatı olarak da isimlendirilirler. Ceza avukatı kişi özgürlüğü ile mağdur hakları gibi toplumsal sorunlarla ile ilgilenir. Diğer avukatların yaptığı gibi ceza avukatları da savunma yapar. Ancak ceza avukatlarının yaptığı savunma, diğer avukatlık branşlarından daha farklıdır. Ceza avukatları kişi özgürlüğü ile ilgili alanlarda çalışır. Bu nedenle ceza avukatları şüpheli ya da sanığı savunuyorlarsa o zaman müdafi şeklinde isimlendirilir. https://ozansoylu.av.tr/ceza-hukuku sitesinden ceza avukatı hizmetleri alabilirsiniz. Bunun yanında farklı branşlarla ilgili de hizmet almanız mümkündür. Her türlü davada profesyonel avukatlar ile çalışmak gerekir.

Ceza Avukatı Görevi Ne Zamana Kadar Sürer?

Ceza avukatı, sanığın hukuki temsilcisi olarak isimlendirilir. Yani savunmanın hukuki boyutu ile ilgili olarak müvekkili mahkeme nezdinde savunacaktır. Savunulan kişinin yerine geçip olayı anlatması gibi bir durum söz konusu değildir. Yargılanan kişi olay ile ilgili bilgileri kendisi verir. Ceza mahkemeleri, yaşanan olayların mahkemelerde deliller ile yeniden canlandırılması şeklinde faaliyet gösterir. Çünkü yaşanmış olan olayı yalnızca yaşayanlar bilebilir. Ceza avukatları delil sunabilirler. Bunun yanında sunulan delilleri değerlendirme yetileri de vardır. Bunun karşılığında itiraz da edebilirler. Müşteki, tanık, yargılama makamı dışında kalan ve yargılamaya dahil olan diğer kişilere müvekkili savunma amacı ile çeşitli sorular sorma hakkı da bulunur. Ceza avukatlarının görevleri dava kararının kesinleşmesi ile son bulur. Dava kesinleşinceye kadar davayı takip etmeleri gerekir.