Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Yönetimi Nasıl Yapılır

Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Yönetimi Nasıl Yapılır

Atık Nedir

Globalleşen dünya beraberinde pek çok problemi de beraberinde getirmeye devam ediyor. Sananiyileşme ve endüstride ortaya çıkan ve atık adı verilen üretim artığı kimyasallar, katı, sıvı ve gaz maddeler ne yazık ki insan ve çevre sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Bu maddelerin zararlı etkilerini yok etmek ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamak tehlikeli tehlikesiz atık yönetimi ile mümkündür. Bilgi için internet sayfalarındaki firmaları ziyaret edebilirsiniz.

Atık Yönetimi Nedir

Üretim ve tüketim aşamasında ortaya çıkan, işe yaramaz, kullanım süresi bitmiş her şey atık olarak adlandırılır. Üretim aşamasında ortaya çıkan atıklar sanayi atıkları olarak kabul edilir ve bu atıklar tehlikeli atık sınıfına girer. Tüketim aşamasında ise genel olarak evsel atıkları değerlendirebiliriz. Ancak tüketim aşamasında da örneğin pil vb. tehlikeli atıklar ortaya çıkabilir. Bu tür atıkların kaynağında doğru bir şekilde toplanması gerekir. Doğru bir şekilde toplanması da ancak türlerine göre ayrı yerlerde toplanması ile mümkündür. Atık yönetimi, endüstriyel atıkların yanı sıra evsel atıkların da kaynağında doğru bir şekilde toplanıp, uygun araçlarla bertaraf tesislerine ulaşmasını sağlamaktır. Bunun için Çevre Bakanlığı tarafından 2015 yılında Atık Yönetim Yönetmeliği yayınlanmıştır. Atık yönetiminde esas olan atık ile çöpün ayrımının iyi yapılmasıdır. Çöp artık hiçbir şekilde kullanımı mümkün olmayan maddeler için kullanılan bir kavramdır. Atık ise geri dönüşümü mümkün olan maddelerdir. Tehlikeli tehlikesiz atık yönetimi bu atıkların türüne göre ayrıştırılmasını ve türüne göre uygun tesislerde geri dönüştürülmesini amaçlar.