Hurdacılık Sektörü ile İlgili Bilinmeyenler

Hurdacılık Sektörü ile İlgili Bilinmeyenler

Hurda Nedir

Dünya kaynaklarının tükenmeye başlaması, çevrenin tamir edilemez şekilde zarar görmesi ve atıklar nedeniyle insan sağlığının tehlike altına girmesi gelişmiş ülkeleri bu konuda önlem almaya zorluyor. Hurda adı verilen ve pek çoğu geri dönüşüm özelliği gösteren atıklar hurdacılık sektörünün kapsamındadır. Hurda ve hurdacılık sektörünün faaliyetleri geri dönüşüm ile paraleldir ve bir arada düşünülmesi gerekir. Konuyla ilgili bilgi almak için Konuyla ilgili internet sitelerindeki firmalardan bilgi alabilirsiniz. Geri kazanım yolu ile yeniden hammadde veya enerji haline dönüşen her şey hurda olarak kabul edilir. Hurda kelimesi geri kazanılabilen ve dönüştürülebilen anlamında kullanılan bir kelimedir. Zaten hurdacılık yapan firmalar ve bireyler toplamış oldukları hurdaların bu özelliğini dikkate alarak toplarlar. Çöp olarak değerlendirilmemesi gereken hurdalar geri dönüşüm özelliği olan atıklardır.

Hurdacılık Sektörünün Amaçları

Hurdacılık sektöründe ana amaç katı durumda olan, geri dönüşme özelliği bulunan atıkların bir araya getirilmesidir. Hurda adı verilen bu atıkları kaynağında ya da toplama merkezlerinde türüne göre sınıflandırmak ve sınıflarına göre geri dönüşüm tesislerine ulaştırmak ve bu tesislerde kullanılabilir hammadde haline getirilmesini sağlamak hurdacılık sektörünün faaliyet alanında yer alır. Bu atıkların toplanması çevreyi korumak adına çok önemlidir. Çevre kirliliğine bağlı doğal kaynakların azalması dünyanın yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmasına neden olmakta. Dünyanın devamlılığını sağlamak ise çevreye dağılan hurdaların ve diğer atıkların toplanıp uygun koşullarda depolanması ve bertaraf edilmesi ile mümkündür. Hurda türleri ve hurda alım fiyatları ile ilgili Konuyla ilgili internet sitelerindeki firmalardan bilgi alabilirsiniz.