İran Yolculuğu ve Şah Çerağ Türbesi

İran Yolculuğu ve Şah Çerağ Türbesi

İran Yolculuğu ve Şah Çerağ Türbesi

İran Şii’liğin merkezi ve en kutsal kabul edildiği ülke hiç şüphesiz. Şii’lerin kutsal kabul edip ziyaret ettikleri Şah Çerağ Türbesi ise Şiraz kentinde her yıl binlerce ziyaretçiye kapılarını açıyor. Şah Çerağ, Türkçe’de “Işıkların Şahı” demek. Şiilerin kutsal imamlarından sekizincisi olan İmam Rıza’nın kardeşi olan Seyyid Ahmed’in lakabıdır ve bu lakap Şirazlılar tarafından verilmiştir. 835 yılında Horasan’a giderken Abbasi halifesi olan Ma’mun’a bağlı adamlarca öldürülen Seyyid Ahmed için yapılan Şah Çerağ Türbesi 12.yüzyıla ait. Türbe daha sonra büyütülmüş ve bugünkü halini almış.

Şiilerin Kutsal Mekanı

Kubbesindeki çinilerle ve şamdana benzeyen minareleriyle büyüleyici bir görselliğe sahip. İç duvarlarında sayısız ayna süslemeleri ve mozaiklerin gösterişi ve ışık yansımalarının oluşturduğu görüntü şahane. Gümüş bir kapıdan girilen türbede ahşap sütunlar bulunuyor. Türbeye giden kadınlar ayrı kapılardan girerken, erkekler de başka bir kapıdan giriyorlar. Herkesin ziyaretleri farklı oluyor. İkiye ayrılan türbe haremlik selamlık olarak ikiye ayrılmış durumda. Türbeden çıkarken herkes geri geri hareket ediyor. Avlusunda havuz bulunan türbeyi Şiiler dışında çok sayıda turist de ziyaret ediyor.