İş Hukuku Nedir

İş Hukuku Nedir

İş Hukukunun Özellikleri Nelerdir

İş ve çalışma hayatının sorunsuz bir şekilde devam etmesi için işçi ve işverenin sahip olduğu haklar vardır. Bu haklar yasal olarak düzenlenmektedir. İş ve çalışma hayatını düzenleyen kanunların tümü iş hukuku kavramı altında toplanır. Konuyla ilgili merak ettikleriniz için href=" target="_blank" > sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Sanayi devriminden sonra çalışanın haklarını düzenleyen kanunların çıkarılmaya başlanması iş hukukunun gelişmesine neden olmuştur. Hem işçinin hem de işverenin birbirine karşı sorumluluklarını düzenleyen iş hukukunun en önemli özelliği işçi haklarını korumasıdır. Çalışanlara işveren tarafından insanlık dışı muameleler yapılmasını engelleyen bir kanundur. İşveren iş hukukunda yer alan emredici kurallara uymakla yükümlüdür. İş hukukunun temel özelliklerinden birisi de işçinin kişiliğini korumaktır. İş hukukunda belirtilen kurallara devlet de müdahildir. Bu durum çalışanın haklarının devlet eliyle korunmasını sağlar.

İş Hukukunda İşçi Ön Planda mıdır

İş hukuku işçinin haklarını koruyan bir hukuktur. İşçinin emeğinin sömürülmesini engellemeye yönelik düzenlemeler içeren iş hukuku işçi haklarının ihlal edilmesine engel olur. Bir hükümle ilgili tereddüt yaşanması halinde işçi lehine karar alınmasını sağlar. İşçi ile işveren arasındaki sorumlulukları belirler ve bu ilişkinin çerçevesini çizer. İşçi de işveren de bu çerçevede hareket etmek zorundadır. İşçiye karşı yapılan haksız uygulamalar iş hukuku maddeleri çerçevesinde değerlendirilir ve bu çerçevede karara bağlanır. İşçilerin sendikalar aracılığı ile haklarını talep etmelerini sağlayan iş hukukudur. İşçiye karşı işlenen ayrımcılık, psikolojik taciz vb. suçlar iş hukuku çerçevesinde ele alınır ve bu açıdan değerlendirilerek yaptırım uygulanır. Bu tür uygulamalarla karşı karşıya kalan çalışan bu durumu ispat etmesi şartı ile tazminat davası açabilir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak ve merak ettiğiniz konularda bilgi sahibi olmak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.