ALACAK DAVASI NASIL AÇILIR?

ALACAK DAVASI NASIL AÇILIR?

Alacak Davasının Şartları

Borç ilişkisinin konusu olan alacakların hukuki yollarla tahsil edilmesi için alacak davası açılır. Alacaklının borcunu tahsil edilememesi durumunda açtığı bu davada vekaletsiz iş görme, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, sözleşme gibi birçok farklı borç ilişkisi kaynağı üzerinden dava açılabilir. Ödeme gününü geçiren borçlu, ödeme konusunda direnç gösterirse alacak davası açılması bir gereklilik değil, bir zorunluluk haline gelebilir. Belli başlı şartlar altında toplanan alacak davasında alacağın muaccel olması gereklidir. Yani, borçludan alacağın istenebilir olması gereklidir. Alacak davası açmak için https://www.solmazlaw.com/alacagin-devredilmesi-alacagin-temliki/ gibi hukuk büroları üzerinden danışmanlık veya avukatlık hizmetleri alabilirsiniz. Bunun yanı sıra ödeme günün geçmiş olması da alacak davası şartları arasında aranan bir kriterdir.

Alacak Davası Dilekçe Oluşturma

Belirlenen ödeme tarihi geçtikten sonra alacaklının borcunu alamaması durumunda bu dava açabilir. Bunun yanı sıra alacakların net bir şekilde belirtilmesi gereklidir. Alacaklının talebini dikkate alan hakim, dava süresince vereceği kararlarda talep edilen miktarın daha yukarısında karar vermez ancak daha aşağısına karar verebilir. Bunun bilincinde olarak alacak davası açabilirsiniz.  Sürecin sorunsuz olarak işlemesi için mutlaka uzman görüşünden faydalanmamalısınız. Alacak davası açmak için dilekçenizi doğru bir şekilde oluşturmalı ve avukatınız vasıtasıyla mahkemeye başvurunuzu gerçekleştirmelisiniz. Dilekçenin yanlış oluşturulması sürecinin uzamasına ve hatta davanın açılmamasına kadar birçok probleme sebep olabilir. Dava için belirlenen zamanaşımı süresi içerisinde açmanız gereken davada, zamanaşımı süresi dolduktan sonra dava hakkınızı kaybedersiniz. İlamlı icra takibinin başlatılabilmesi için yetkili mahkemenin borçlunun ödeme yapacağına karar vermesi gereklidir. Bu süreç içerisinde dilekçenizi kendiniz yazabilirsiniz ancak bir avukat ile anlaşarak dava sürecin profesyonel bir şekilde takip edilmesi sizin için avantajlı olacaktır.