Tapu İptal Davası

Tapu İptal Davası

Tapu İptal Davası Nerede Açılır, Süresi Nedir?

Taşınmaz olan bir mülkün usule uymayan ve hukuka aykırı olacak şekilde yapılmış olan tapu kaydının tekrar düzenlenmesi amacı ile açılan davaya tapu iptal davası denmektedir. Bir mülkün ya da taşınmazın miras ya da ticaret sebebiyle el değiştirmesi halinde mevcut tapunun yetkili makamlarca yeni sahibi adına tescil edilmesi gerekmektedir. Tapu tescil işleminden sonra, taşınmazın resmi sahibi olunmuş olsa dahi, bazı durumlarda tapu iptal davası açılabilmektedir. Lüzum görüldüğü takdirde yerinde inceleme istenebilir. İnceleme sonrası hazırlanan bilirkişi raporundan sonra mahkeme tarafından nihai karar verilir. https://www.solmazlaw.com/tapu-sicilinin-yanlis-tutulmasi-nedeniyle-acilan-tazminat-davalari/ sitesinden destek alabilirsiniz. Bu nedenlerin bazılarını aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • Verilen vekâletin kötüye kullanılması durumunda,
  • Vasiyetnamenin geçersizliği durumunda,
  • Hukuki ehliyetsizlik olduğunda,
  • İmar hukukundan kaynaklanan sebepler ile kadastroda meydana gelen ölçüm hatalarının olması sebebiyle,
  • Usulsüz yapılmış tescil işlemlerinden dolayı.

Tapu İptal Davası Süreci Nasıldır?

Taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi, tapu iptal davası açılması gereken resmi makamlardır. Taşınmazın bulunduğu yer dışında dava açılması mümkün değildir. Birden fazla taşınmaz ile ilgili dava açılmak istenildiğinde ise, taşınmazlardan herhangi birinin bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurulur. İptal davası açmanın herhangi bir zaman aşımı süresi bulunmamaktadır, hatta 5-10 yıllık tapularda dahi, mevcut hak değişmeyeceğinden, çoğu davadan farklı olarak gerektiğinde dava açılabilir. Açılan davanın ne kadar süreceğine dair net bir süre olmamasına karşın Adalet Bakanlığı miras davaları için 730 günlük bir süre belirlemiştir. Bu süreninde, belgelerin incelenmesi, oluşabilecek uyuşmazlıkların giderilmesi gibi sebeplerden ötürü uzayıp, kısala bilme olasılığı her zaman vardır. Genel olarak tapu iptal davalarının sonuçlanması ortalama 2 yıl sürer. İlk olarak gerekli belgelerle birlikte mülkün bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurularak tapu iptal davası açılır. Dava dilekçesinde eksiklik olup olmadığına bakılır. Eğer tam ise, davalı tarafa tebliğ edilir. Hem davacı hem davalı tarafların ikinci dilekçe sunma hakları vardır. Dava açıldıktan sonra ilk olarak mahkeme tarafından, mevcut tapu kayıtları incelenir. Tapu tescil işlemlerinin uygunluğuna bakılır. Bunu takip eden süreçte, davacı ve davalı taraflar şahitleriyle birlikte dinlenir.