Ticaret Hukuku Davaları

Ticaret Hukuku Davaları

Ticaret Hukuku Davaları Nelerdir?

Ticari faaliyet gösteren şirketler ve borçları ilgili olan tüm uyuşmazlıklarda ticaret hukuku davaları ilgilenir. Ticari şirketlerin kurulmaları ve yapılanmalarından faaliyetlerinin bitişine kadarki her anda yaşanan tüm sorunların çözümü için ticaret hukukundan yararlanılır. Ticari işletme, ortaklıklar ve kıymetli evraklar hukuku olmak üzere üç bölüme ayrılan bu davalar ile ticaret hayatı çok daha iyi bir şekilde devam eder. Borçlar kanununda yer alan hükümler genel kaldığı için ortaya çıkan ticaret hukuku daha net ve teknik kavramlarla açıklanır. Alanında deneyimli olan https://www.latifcembaran.com/ticaret-hukuku-avukati.html avukatlık bürosu sayesinde davanın adaletli sonuçlanması için yardım alabilirsiniz.

Ticaret Hukuku Nasıl Uygulanır?

Ticaret sicili, ticaret unvanının alınması, ticari ortaklıklar, ticari defter, cari hesap, haksız rekabet gibi her türlü teknik konuyu içeren ticaret hukuku davaları kapsamında latifcembaran.com avukatlık bürosundan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Şirketlerin alacaklarının sağlanması, iflas ve iflas erteleme davaları, vergi hukukundan ortaya çıkan davalar ile haksız rekabetten kaynaklanan sorunların özümü için açılan davalar ticaret hukuku kapsamındadır. Ayrıca ticaret unvanının korunması, marka ve patent başvuruları ve tüketici hukuku kapsamında geniş konuları içeren bu davaların çözümünde uzman avukatlar size yardımcı olur. Sermaye artımı ve azalımı, ortaklık ve kredi anlaşmaları, şirket yapılandırmaları, ticari sözleşmeler hakkında sizlere yardımcı olan avukatlık büroları sayesinde davalarınıza çok daha hızlı ve kesin çözümler bulabilişiniz.