İş Kazasının tespiti davası Ne Zaman Açılır?

İş Kazasının tespiti davası Ne Zaman Açılır?

İş Kazası Avukatı Nasıl Bir Süreç İşler?

İş kazasının tespiti davası ilk açılan davadır. Yani kazanın tüm unsurlarının ve nasıl olduğunun anlaşılması ve işverenin bu kazadaki hatalarının tespit edilmesi için açılan davadır. Bu dava tamamı ile Sosyal Sigortalar ve Güvenlik Kurumu tarafından açılır. Bu davada kurum kesinlikle bir taraf değil kazanın nasıl meydana geldiğini bilirkişilerle araştırıp inceleyerek ortaya çıkarılmasını sağlayan kurumdur. Bu davanın tazminat veya ceza davaları ile alakası yoktur. Ancak bu dava ile tüm gerçekler ortaya çıkar ve dava sürecine ışık tutar.

İş Kazası Avukat Fiyatları

Kazanın tespiti davasından sonra hazırlanan rapor ve belgeler diğer davaları açmak ve haklılığı ispat edebilmek için önemli belgelerdir. Bu aşamadan sonra iş kazası avukatı yasal ve hukuki sürece uygun bir şekilde işçinin haklarını korumak ve haklarını alabilmek için sırayla farklı davalar açabilir. Maddi tazminat davası, ceza davası gibi davaları yalnızca işverene değil bu kazada suçlu görülen tüm firma ve kişilere de açabilir. İş kazası davasında haklılığınızı ispat ettiğinizde karşı taraf sizin avukat ücretlerinizi de ödemek zorundadır. Bu yüzden avukatlık fiyatları bu davalarda sizin için geçici bir ödeme olarak görülmelidir.