Ceza Hukuku Davaları

Ceza Hukuku Davaları

Ceza Hukuku Davalarına Giren Konular Hangileridir?

Ceza Hukuku Davaları neden gereklidir? Her toplum belirli güven ve düzen sağlayıcı kurallara uygun şekilde yaşamak durumundadır. Bunun dışındaki bazı fiiller suç teşkil eder. Av. Latif Cem Baran hukuk bürosu https://www.latifcembaran.com/ceza-avukati.html ise hukukun her alanında olduğu gibi Ceza Hukuku alanında da önleyici hukuk sistemi bünyesinde müvekkillere danışmanlık hizmeti vermektedir. Yasalara ve hukuk kurallarına uymayanlar ceza hukuku kurallarına aykırı davranmış olur. Bu konudaki ceza uygulamaları ile ilgili olarak Anayasada bazı ceza kanunları yer almaktadır. Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını sağlayarak suça teşviki önlemektir.

Ceza Davası Nedir?

Örgüt suçlarına ilişkin ceza davaları, mali suçlara ilişkin ceza davaları, trafik suçu ile ilgili ceza davaları, kıymetli evrak suçları, bilişim suçları, tıp-ceza hukuku kaynaklı davalar, iş kazalarından doğan davalar, icra ve iflas hukuku ceza davaları, fikri ve sinai ceza davaları, TCK, CMK ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde Ceza hukuku davaları, savcılık şikayetleri, müdafii karakol onuları, savcılık ve mahkeme işlemleri için Konya ve çevre illerde hizmet veren Av. Latif Cem Baran hukuk bürosu ile irtibat kurabilirsiniz. Ceza davası; herhangi iddianame ile suç işlediği konusunda “yeterli şüphe” olan şahıslar için açılan kamu davasıdır. Ceza davaları kamu davası niteliğinde görülmektedir.