Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı

Boşanma Davası Süreci

Hukuk büromuzdaki boşanma avukatları, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile özellikle aile hukuku alanında köklü değişiklikler öngörülmüş ve ayrıntılı hükümlere yer verilmiştir. Detaylı bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz. Aile hukuku, evlenme, boşanma, eşler arasındaki mal paylaşımları, nafaka, aile konutu, velayet, vesayet, gibi konuları kapsamaktadır. Boşanma avukatları için aile avukatı ifadesinin de kullanılır. Mahkeme karşısında iki tarafında kendini savunma haklarını temsil etmek Türkiye’nin çeşitli yerlerinde boşanma avukatı hizmeti sunmaktadır.

Boşanma Avukatının Görevi Ne Zaman Sona Erer?

Her davanın oldukça önemli bir hazırlık süreci vardır. Boşanacak kişilerin evlilik içinde yaşadığı durumların bir gözlemciymiş gibi avukat tarafından dinlenmesi gerekir. Avukat, dinlediği olaylardan boşanmaya sebep oluşturacak olguları seçerek dava hazırlığı yapar. Çünkü hukuk sistemimize göre her boşanmanın kesinlikle bir sebebi olmak zorundadır. Sebepsiz açılan her boşanma davası reddedilir. Tüm bunları dinleyen avukat boşanma hukukuna uygun şekilde hazırlığında bulunması gerekir. Boşanma avukatı, davanın tarafları açısından velayet, maddi-manevi tazminat, mal paylaşımı gibi konularda gerçekleşecek uyuşmazlıklarda önemli bir savunma rolü oynar. Bu nedenle bir boşanma davasının avukatlar tarafından yürütülmesi olası hak ve mal kayıplarını ortadan kaldırır. Avukat ile müvekkili arasında yapılan anlaşma sonucu boşanma ve mal paylaşımı davasının kesinleştirildikten sonra infaz edilmesi aşamaları da boşanma avukatı tarafından takip edilir. Aile mahkemesinin verdiği kararların doğrultusunda infaz aşamasını da tamamlayarak müvekkilin tüm haklarına kavuşmasının ardından boşanma avukatının da görevi son bulur.