Emlak Vergisi Hangi Kurumun Geliridir?

Emlak Vergisi Hangi Kurumun Geliridir?

Emlak Vergi Kanununa göre, Türkiye içerisinde bulunan binalar, arsalar ve arazilerin hepsi emlak vergisine tabidir. Emlak Vergisi; taşınmazın maliki, eğer varsa intifa hakkının sahibi, eğer her ikisi de yoksa taşınmazı malik gibi tasarruf eden kişiler tarafından ödemekle yükümlüdür. Emlak vergisi ödeyecek olan kişilerin ilgili belediyelerin emlak tahakkuk servisine müracaat etmeleri gerekir. Yeni bir bina ya da arsa veya arazi edinimi durumunda satın alınan yıl içerisinde ilgili olan belediyeye emlak vergi bildirimi yapılması gerekir. Ancak tapu tescil tarihi yılın son üç ayında olursa, tescil tarihinden sonra 3 ay içerisinde emlak vergi bildirimi yapılması gerekir. Süresi içinde beyan vermeyen mükelleflere Vergi Usul Kanunu hükümlerince usulsüzlük cezaları uygulanır. Bu konuda bilgi almak ve merak ettiğiniz soruları sorabilmek açısından internet sayfaları üzerindeki ilgili online firmalara bakabilir ve buradan detaylı bir şekilde inceleme yapabilirsiniz.


 Emlak Vergisi Bildirimi İçin Hangi Belgeler Gerekmektedir?

Emlak vergi bildirimi için gerekli belgelerle ilgili belediyeye başvurulur. Tapu fotokopisi, binalar için yapı kullanımına izin fotokopisi, taşınmazın sahibinin iletişim bilgileri, vergi numarası yahut TC kimlik numarası ile müracaat edilmesi lazımdır. Tüzel kişiler için ayrıca imza ve vergi levhası da gerekir. Belediyenin emlak tahakkuk servisinde, Vergi Usul Kanunu’nun 376. Maddesince hazırlanmış bir matbu dilekçeyi; mükellefin beyan esnasında imzalayarak onunla başvurması halinde ve bir ay içinde de vergi ve indirimli cezaları ödemesi şartı ile indirimden faydalanır.

 Vefat Eden Mükellefin Varisleri İçin Beyan Süresi Nedir?


 Vefat etmiş olan mükellefin varisleri için beyan süresi mükellefin ölüm tarihinden itibaren 3 Ay’dır.

 Beyan için gerekli belgeler;

  •  Veraset ilamı,
  •  Veraset konusu gayrimenkullerin tapularının fotokopisi,
  •  Varislere ait TC Kimlik No,
  •  Varislerden en az birinin adres ve iletişim bilgileridir.

Kendisine bakmakla mükellef olan bir kimsesi olan ve on sekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hariç olmak üzere, hiçbir geliri olmadığını ispatlayanların, gelirleri kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumunca aldıkları aylıktan ibaret bulunanların da, Türkiye sınırları içerisinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması durumunda emlak vergisini Emlak Vergisi Kanunu 8. maddesine göre indirimli olarak ödeyebilirler. İndirimli verginin uygulanabilmesi için ise, mükellefin indirim ile ilgili müracaat formunu doldurmaları gerekir.

  •  Türkiye sınırları içerisinde, hisseli yahut tam mülkiyet kapsamı içinde brüt yüzölçümü 200 m2'yi geçmeyen tek mesken dışında başka meskeni bulunmaması gerekir.
  •  Bu meskenin muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanılması gerekir.
  •  Emeklilik gelirinin haricinde hiçbir gelirinin olmaması da gerekir.
  •  Emekli oldukları yılı takip eden yıldan itibaren muafiyetten yararlanabilirler.
  •  Emekli oldukları tarihi gösteren bir belge ile müracaat etmeleri gerekir.
  • Türkiye sınırları içinde olan hisseli yahut tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2'yi geçmemiş olan tek bir mesken dışında başka meskeni bulunmaması gerekir.